Εγκατάσταση XAMPP σε GNU/Linux

Posted: 15 Δεκεμβρίου 2011 in linux, wordpress
Ετικέτες: , ,

Βήμα 1ο – Μεταφόρτωση
Κατεβάζουμε τον συμπιεσμένο φάκελο από την ιστοσελίδα του XAMPP – http://www.apachefriends.org/en/xampp-linux.html
# http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-linux-1.7.4.tar.gz

Βήμα 2ο – Εγκατάσταση
1)Ανοίγουμε ένα τερματικό και συνδεόμαστε σαν root

Κώδικας:
su

Change the permissions to the installer

chmod 755 xampp-linux-*-installer.run

Run the installer

sudo ./xampp-linux-*-installer.run

That’s all. XAMPP is now installed below the /opt/lampp directory.

 

Βήμα 3ο – Εκκίνηση
# Για να ξεκινήσουμε το XAMPP γράφουμε
/opt/lampp/lampp start

# Εφόσον όλα τα προηγούμενα έχουν γίνει σωστά τότε θα λάβουμε ένα μήνυμα όπως το παρακάτω:

Κώδικας:
Starting XAMPP 1.7.4...
LAMPP: Starting Apache...
LAMPP: Starting MySQL...
LAMPP started.

Βήμα 4ο – Δοκιμή
# Για να δοκιμάσουμε ότι το XAMPP λειτουργεί κανονικά, ανοίγουμε έναν browser και γράφουμε την παρακάτω διεύθυνση:
http://localhost ή http://127.0.0.1

Βήμα 5ο – Ρυθμίσεις
Για την μερική ασφάλιση της εγκατάστασης εκτελούμε την εντολή:

Κώδικας:
/opt/lampp/lampp security

Με αυτό θα προσθέσουμε κωδικούς πρόσβασης στα βασικά στοιχεία και λειτουργίες του XAMPP.

Βασικές Εντολές
Εκκίνηση

Κώδικας:
/opt/lampp/lampp start

Σταμάτημα

Κώδικας:
/opt/lampp/lampp stop

Επανεκκίνηση

Κώδικας:
/opt/lampp/lampp restart

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.